Energetikai tanúsítvány kisokos

Energetikai tanúsítvány kisokos – Általános információk az energetikai tanúsítványokról.

Európában az összes elfogyasztott energia 40 százalékát az épületekben használjuk fel, ezért foglalkozik kiemelten az Európai Unió is a lakások, közintézmények energiahatékonyságával. Az energetikai tanúsítás bevezetése minden tagország számára kötelező. A szabályozás célja, hogy hosszabb távon csökkenjen az épületek energiafogyasztása, amihez a tanúsítvány mint hiteles információhordozó az egyik legjobb ösztönző eszköz. Az energiatanúsítvány olyan, független szakértő által készített műszaki dokumentum, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energiamegtakarítás lehetőségeire. Ezáltal segíti a tulajdonosokat a helyes energiafelhasználási és korszerűsítési döntéseikben. A tanúsítvány értéket teremt, az alacsony energiafogyasztás – ahogy a háztartási gépek esetében is – értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.

Energetikai tanúsítvány jogszabály

2008. június végén Magyarországon is megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. kormányrendelet. A rendelet szabályozza, hogy milyen esetekben, kinek, és milyen feltételekkel kell a tanúsítványt elkészíttetni, ki készítheti el és mennyibe kerül a tanúsítás. A következő linken elérheti az energetikai tanúsítvány készítésről szóló jogszabályt:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800176.KOR

Mit tartalmaz az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány arról tájékoztat, hogy az adott épületeknek a műszaki állapota (szigetelése, fűtési rendszere, hőveszteségei) alapján mekkora lesz az éves várható energiafogyasztása. Az energiafogyasztás alapján a tanúsítvány egy skálán energetikai osztályokba sorolja az ingatlanokat. A skála a legkedvezőbb „AA++” kategóriától a legkedvezőtlenebb „JJ” kategóriáig terjed. A „CC” kategória az, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített energetikai követelményeknek. Ezt a követelményértéket a 7/2006 TNM rendelet határozza meg. Ha a lakásunk üzemeltetéséhez, azaz a fűtéshez, hűtéshez, vízmelegítéshez több energiára van szükség, mint amit az aktuális műszaki követelmények előírnak, akkor „CC” kategória alá kerül az ingatlanunk, ha kevesebbre, akkor „AA++”, „AA” vagy „BB” kategóriát kaphat. 

Melyik épületekre kell energetikai tanúsítvány?

Bárki elkészíttetheti otthona energetikai tanúsítványát, de az az új épületek építésekor, valamint a lakás eladásakor, illetve bérbeadásakor lesz csak kötelező. Eladáskor és bérbeadáskor csak 2012. január 1-jétől, új épület esetében már 2009. január 1-jétől kell tanúsítványt készíttetni. Üdülő, ideiglenes létesítmény, műemlék- és helyi védelem alatt álló épület esetében nem lesz kötelező a tanúsítvány. Ha azonban az üdülőépületet szeretnénk lakóházzá átminősíttetni, a minimálisan „C” besorolású tanúsítvány megléte már előírás. Új épület esetében, mint említettük, már 2009. január 1-jétől kell tanúsítványt készíttetni, méghozzá az épület egészére. Többlakásos épületeknél, akár új építésűek, akár régiek, egyébként is célszerű az épület egészére elkészíttetni a tanúsítványt, mert így a tanúsítás lakásonkénti költsége megoszlik a lakók között, és a tanúsítvány az egész épületre vonatkozóan tartalmaz korszerűsítési javaslatokat.

Energetikai tanúsítvány besorolás

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban, a kivitelezési tervdokumentáció energetikai fejezete alapján készül. Ha az épület a tervnek megfelelően készült el, és ezt a felelős műszaki vezető igazolja, akkor a tanúsító könnyen megállapíthatja az épület energetikai besorolását. Ha azonban az épületben a tervhez képest megváltozott valamilyen lényeges jellemző, akkor az igazoló számítást újra el kell végezni, és az alapján kiállítani a tanúsítványt. Kellemetlen helyzetbe kerülhet az építtető, ha az épület lényegesen eltér az engedélyezettől, és nem felel meg az energetikai követelményeknek. Ilyenkor az építésügyi hatóság az új épület utólagos hőszigetelését is előírhatja a használatbavétel feltételeként.  A tanúsítás során az energetikai tervezéshez hasonló számítással lehet az épület energetikai jellemzőit megállapítani és a követelményekkel összehasonlítani. Ez a – szakmailag leginkább elfogadható – módszer az úgynevezett számításon alapuló tanúsítás. Az épületek tanúsítására létezik egy másik, az úgynevezett fogyasztáson alapuló eljárás is. Ennél a lakás tényleges energiafogyasztását, azaz a korábbi számlákat alapul véve sorolják be az ingatlant.